Oferta dla klientów biznesowych:

Podstawowym wyposażeniem niemal każdej firmy działającej obecnie na rynku jest sprzęt komputerowy. Niezmiernie ważne są jego przeglądy techniczne i regularna konserwacja. Nasza firma oferuje Państwu możliwość podpisania umowy serwisowej. Umowa ta jest podpisywana na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania jej w każdej chwili. Proponujemy Państwu trzy opcje:

office building

Opcja 1:

 • stała opłata miesięczna uzależniona od ilości komputerów objętych serwisowaniem,
 • stała opieka nad sprzętem i oprogramowaniem (usuwanie bieżących usterek, wymiana podzespołów, rozbudowa - koszty nowych podzespołów ponosi klient)
 • szybkie, zdalne rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,
 • pierwszeństwo przy realizacji usług,
 • stała kontrola stanu infrastruktury IT oraz szybkie wykrywanie błędów,
 • dokonywana raz na trzy miesiące aktualizacja oprogramowania oraz kontrola systemu operacyjnego,
 • dokonywany raz na 6 miesięcy przegląd sprzętu oraz czyszczenie wnętrza, chłodzenia itp.,
 • jedna faktura wystawiana raz w miesiącu.

Opcja 2:

 • ceny usług niższe o 20% od normalnego cennika (brak stałej opłaty miesięcznej),
 • szybkie, zdalne rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,
 • pierwszeństwo przy realizacji usług,
 • dokonywana raz na trzy miesiące aktualizacja oprogramowania oraz kontrola systemu operacyjnego (płatność przy wykonywaniu usługi),
 • dokonywany raz na 6 miesięy przegląd sprzętu oraz czyszczenie wnętrza, chłodzenia itp. (płatność przy wykonywaniu usługi),
 • faktura wystawiana za każdą wykonaną usługę.

Opcja 3:

 • możliwość wykupienia w naszej firmie dowolnej ilości godzin opieki serwisowej (do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty wykupienia),
 • wszelkie usługi wykonywane są w ramach wykupionego czasu,
 • klient sam decyduje o tym jakie czynności i kiedy będą wykonywane,
 • pierwszeństwo przy realizacji usług.

Każda z opcji może zostać zmodyfikowana w sposób odpowiadający Państwa potrzebom.